تعیین وقت مشاوره تعیین وقت مشاوره

« ما متفاوت ترین خدمات روانشناسی را برای شما داریم. ما متفاوت فکر میکنیم و متفاوت هم عمل می کنیم و لازم نیست به درمان ما اعتماد کنید، اما می توانید امتحان کنید »  نحوه مشاوره چگونه است؟ امکان مشاوره هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری (ت..


کارگاه واقعیت درمانی محمد جانبلاغی




 

یکی از نیازهاى مبرم انسانى ساخت و نگهدارى و گسترش روابط سالم و سازنده با دیگران است. رایج‌ترین نوع ارتباط در بین بیشتر مردم با هدف جلب محبت، توجه و احترام دیگران صورت مى‌پذیرد.

اگر شما جزو کسانى هستید که احساس مى‌کنید و ندایى درونى شما را به هدفى روشن و ارزشمند براى موسسه، همکاران، شاگردان، همشهرى ها و انسانها مى‌خواند، شرکت در این دوره ها بهترین گزینه پیش روى شماست.

 

به یاد داشته باشیم: «موفقیت یک اتفاق نیست، یک تصمیم و یک انتخاب است.» همین حالا تصمیم درست را بگیرید.
اگر دیگران در زمان خود این سرمایه‌گذاری را بر روی توانایی های شما نکرده‌اند، اشتباه کرده‌اند.
آنها را ببخشید.
اما اگر امروز شما برای کشف و پرورش توانایی‌های خود، همسر و فرزندانتان این سرمایه گذاری را نکنید دیگر بخشیدنی نیست.

 

بالا