تهیه محصولات آموزشی محمد جانبلاغی

به نام خدای بخشنده و مهربان

در حال ضبط برنامه ها هستیم…

تا پایان دی ماه (۲۸ دی ماه ۹۶) فایل صوتی همه دوره های تخصصی زیر آماده می شود.

در صورت تمایل می توانید هم اکنون پیش خرید دوره ها را  تهیه کنید…لطفا هم اکنون با ما تماس بگیرید

 هزینه این دوره ۲۲۰ هزار تومان

 توضیحات پکیج شناخت درمانی

 هزینه این دوره ۲۵۰ هزار تومان

 توضیحات پکیج واقعیت درمانی

 هزینه این دوره ۱۳۵ هزار تومان

 توضیحات پکیج طرحواره درمانی

 هزینه این دوره ۲۶۸ هزار تومان

 توضیحات پکیج درمان پذیرش و تعهد

 هزینه این دوره ۱۳۳ هزار تومان

 توضیحات پکیج ۱۰۰ ساعت مشاوره تحصیلی

 هزینه این دوره ۳۶۸ هزار تومان

 توضیحات پکیج روانپویشی کوتاه مدت

 هزینه این دوره ۹۸ هزار تومان

 توضیحات پکیج تربیت جنسی کودک

در حال ضبط برنامه ها هستیم…

تا پایان دی ماه (۲۸ دی ماه ۹۶) فایل صوتی همه دوره های تخصصی زیر آماده می شود.

در صورت تمایل می توانید هم اکنون پیش خرید دوره ها را  تهیه کنید…لطفا هم اکنون با ما تماس بگیرید

درپناه حق باشید.