.:: چرا از تغییر می ترسیم؟

چرا از تغییر می ترسیم؟

تغییر و تحول، فرآیند اجتناب ناپذیر زندگی است. مواجهه با چالش های تازه، دست یابی به موقعیت ها و اطلاعات تازه و دیدار با افراد جدید ما را در معرض تغییر و سازگاری قرار می دهد.

فکر ایجاد تغییر در زندگی شخصی، ممکن است بسیار استرس آور باشد، ازدواج، تغییر شغل، تغییر رشته، تغییر مکان، سفر و بسیاری موقعیت های دیگر، در زندگی تغییر ایجاد می کنند، برخی تغییرات کوچک و برخی بزرگ اند، اما در هر صورت، برای ما استرس تولید می کنند. ادامه مطلب “چرا از تغییر می ترسیم؟”  .:: “با عرض معذرت اما تقصیر خودت بود” یک عذرخواهی واقعی نیست!

   “با عرض معذرت تقصیر خودت بود” یک عذرخواهی واقعی نیست!

بعضی مواقع عذرخواهی کاملا به جا و مناسب است و برخی اوقات مناسب نیست. مثلا: ببخشید امروز هوا بارانی است و پیک نیک کنسل است” عذرخواهی به جایی نیست. اما اگر شما ادامه مطلب ““با عرض معذرت اما تقصیر خودت بود” یک عذرخواهی واقعی نیست!”