خدمات ما

به نام خدای بخشنده و مهربان

 اگر مدیر یا نماینده یک سازمان هستید یا این که یک فرد یا نماینده یک خانواده هستید، خدماتی با استانداردهای جهانی در انتظار شماست.

صرفه جویی در وقت و هزینه های شما

مشاوره ازدواج

خدمات تخصصی روانشناختی

مشاوره خانواده

تعیین وقت مشاوره

مشاوره کودک و نوجوان

کارگاه و سمینار ها

سایر مسائل شما

 

آموزش های جانبلاغی

آموزش های تخصصی محمد جانبلاغی          آموزش های تخصصی محمد جانبلاغی          آموزش های تخصصی محمد جانبلاغی          تعیین وقت مشاوره
تعیین وقت مشاوره

  مکتب زندگی آماده عقد قرارداد با سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی می باشد. (دریافت اطلاعات بیشتر …)

درپناه حق باشید.