دکتر جانبلاغی خدمات ما

به نام خدای بخشنده و مهربان

تولدت مبارک …

اینجا اَبَر انسان ها متولد میشوند. آنها که به دنبال ندای درونشان هستند و میخواهند بداننداز کجا آمده اند،به کجا میروند و هدفشان از زندگی چیست.

اینجا رنگ و بوی خدا و کائنات متفاوت است اینجا همه چیز دست یافتنی است. اینجا باشگاهی است برای آموزش و تمرین اصولی ثروت،آرامش و خوشبختی .

انسان ها، در اینجا سعادت در دنیا و آخرت خود را تضمین میکنند و به کمال میرسند.کمالی از جنس ثروت و خوشبختی در دنیا، و سعادتی از جنس خشنودی و آرامش در آخرت…

اَبر انسانِ آینده ، تولدت مبارک…


 خـــــــــدمات تخصصی ما

  خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی

 

 
درپناه حق باشید.