خدمات ما

به نام خدای بخشنده و مهربان

 اگر مدیر یا نماینده یک سازمان هستید یا این که یک فرد یا نماینده یک خانواده هستید، خدماتی با استانداردهای جهانی در انتظار شماست.

صرفه جویی در وقت و هزینه های شما

مشاوره ازدواج

خدمات تخصصی روانشناختی

مشاوره خانواده

تعیین وقت مشاوره

مشاوره کودک و نوجوان

کارگاه و سمینار ها

سایر مسائل شما

 

  مکتب زندگی آماده عقد قرارداد با سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی می باشد. (دریافت اطلاعات بیشتر …)

درپناه حق باشید.