باشگاه مکتب زندگی


باشگاه روانشناسی فروش

این باشگاه ویژه افرادی است که در سمینارها و کارگاه های روانشناسی فروش و کسب و کار محمد جانبلاغی حضور داشته اند

تاکنون هیچ موضوعی توسط اعضا باشگاه منتشر نشده است.شما میتوانید اولین کسی باشید برای شروع یک گفتگو

  
در حال کار

بالا