کارگاه واقعیت درمانی محمد جانبلاغی

پرداخت موفق

به نام خدای بخشنده و مهربان

 

با تشکر از پرداخت شما

پرداخت شما با موفقیت توسط مکتب زندگی انجام شد.
درپناه حق باشید.