مشاوره خانواده

به نام خدای بخشنده و مهربان

مطالعات تاریخی و مردم شناسانه نشان میدهند که ساختار خانواده به مثابه نهادی اجتماعی در جوامع گوناگون و در طول تاریخ بندرت دستخوش تغییر و تحول گشته است.

 

خدماتی که ما در سایت مکتب زندگی می توانیم به شما عزیزان ارئه دهیم شامل:

 اگر به تازگی ازدواج کرده اید و با همسرتان مشاجره دارید؟

 اگر با خانواده همسرتان مشکل دارید؟

 اگر با فرزند نوجوان و جوان تان در خانواده مشکل دارید؟

 اگر از دعوای همیشگی خانواده اتان رنج می برید؟

 اگر همسرتان افسرده است؟

 و هر مسئله ای که باعث شده شادی خانواده شما را برهم بزند.

کافیست با ما مشورت کنید.

 تعیین وقت مشاوره

 

درپناه حق باشید.