قوانین

به نام خدای بخشنده و مهربان

شرایط و قوانین

 

شرایط استفاده از محصولات دانلودی:

  1. ۱- اطلاعات خود را دقیق و با دقت وارد کنید.
  2. ۲- لینک دانلود برای شما از طریق ایمیل ارسال می شود.
  3. ۳- هم چنین لینک دانلود بعد از پرداخت در فاکتور شما فعال می شود
  4. ۴- لینک دانلود ارسالی فقط برای ۳ بار دانلود فعال است و در صورت انقضا لینک باید مجدد خریداری شود.
  5. ۵- وجه پرداخت شده در صورت نارضایتی شما از مجصول خریداری شده با کمال میل برگشت داده می شود.

ثبت رسید بانکی

در این قسمت می توانید رسید بانکی انتقال کارت به کارت خود را برای پیگیری ثبت کنید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید

درپناه حق باشید.