روانسنجی


به نام خدای بخشنده و مهربان

 

ویژگی ها و خصایص انسانی ، در همه یکسان نیست ، من ممکن است زودتر از شما عصبانی شوم و یا شما ممکن است اجتماعی تر از من باشید اما هر دوی ما افرادی نرمال باشیم.

نکته دیگر این که هر انسانی باید حداقل و حداکثری از یک خصیصه داشته باشد ، در غیر این صورت دچار اختلال است . افسردگی و غم به هنگام از دست دادن یک عزیز ، دلشوره و نگرانی برای مراسم ازدواج و اندکی اضطراب برای رانندگی و امتحان و. . . باید وجود داشته باشد.

گاهی اوقات به دلیل مشکلی ، حالات روانی برای ما تشدید می شوند ، متاسفانه با زدن برچسب به خود یا دیگران ، نادرست ترین مسیر را طی می کنیم ، بخصوص که واژه فرنگی یا ویژه ای هم داشته باشد ، برای مثال : من دپرس شده ام ، طرف اجتماع ستیز و اجتماع گریز است . همسرم سادیست است و ده ها مورد مشابه .

و متاسفانه برخی از افراد گمان دارند که با مطالعه یک یا دو کتاب روان شناسی و یاد گرفتن چند واژه ، علامه شناخت شده اند .

در علمی چون فیزیک خطای اندازه گیری وجود دارد ، در حوزه علوم انسانی خطای اندازه گیری بیشتری وجود دارد .

:: خدمات در زمینه روانسنجی

 اجرا و تفسیر آزمونهای هوش کودکان و بزرگسالان

اجرا و تفسیر آزمونهای شخصیت و ازدواج

 

لیست آزمون ها

گروه هدفهزینه آزمون هانام آزمون ردیف
۵/۶-۴ سال ۵۰ هزار تومان WPPSI آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی۱
۱۷-۵/۶ سال ۵۰ هزار تومان WISC-R آزمون هوش وکسلر کودکان۲
۱۷ به بالا ۵۰ هزار تومان WAIS-R آزمون هوش وکسلر بزرگسالان۳
۱۳- ۳  سال ۲۵ هزار تومان آزمون هوش گودیناف۴
۱۶ سال به بالا ۷۰ هزار تومان آزمون شخصیت MMPI2 ۵
کودکان و بزرگسالان ۲۸ هزار تومان آزمون بندر گشتالت ۶
 بزرگسالان ۵۰ هزار تومان اجرا و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO PI-R)۷
کودکان ۱۸ هزار تومان آزمون های فرافکن نقاشی۸
 بزرگسالان ۶۰ هزار تومان آزمون های فرافکن ۹

تعیین وقت مشاوره

درپناه حق باشید.