روانسنجی


به نام خدای بخشنده و مهربان

 

ویژگی ها و خصایص انسانی ، در همه یکسان نیست ، من ممکن است زودتر از شما عصبانی شوم و یا شما ممکن است اجتماعی تر از من باشید اما هر دوی ما افرادی نرمال باشیم.

نکته دیگر این که هر انسانی باید حداقل و حداکثری از یک خصیصه داشته باشد ، در غیر این صورت دچار اختلال است . افسردگی و غم به هنگام از دست دادن یک عزیز ، دلشوره و نگرانی برای مراسم ازدواج و اندکی اضطراب برای رانندگی و امتحان و. . . باید وجود داشته باشد.

گاهی اوقات به دلیل مشکلی ، حالات روانی برای ما تشدید می شوند ، متاسفانه با زدن برچسب به خود یا دیگران ، نادرست ترین مسیر را طی می کنیم ، بخصوص که واژه فرنگی یا ویژه ای هم داشته باشد ، برای مثال : من دپرس شده ام ، طرف اجتماع ستیز و اجتماع گریز است . همسرم سادیست است و ده ها مورد مشابه .

و متاسفانه برخی از افراد گمان دارند که با مطالعه یک یا دو کتاب روان شناسی و یاد گرفتن چند واژه ، علامه شناخت شده اند .

در علمی چون فیزیک خطای اندازه گیری وجود دارد ، در حوزه علوم انسانی خطای اندازه گیری بیشتری وجود دارد .

:: خدمات در زمینه روانسنجی

 اجرا و تفسیر آزمونهای هوش کودکان و بزرگسالان

اجرا و تفسیر آزمونهای شخصیت و ازدواج

 

لیست آزمون ها

گروه هدفهزینه آزمون هانام آزمون ردیف
۵/۶-۴ سال۵۰ هزار تومانWPPSI آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی۱
۱۷-۵/۶ سال۵۰ هزار تومانWISC-R آزمون هوش وکسلر کودکان۲
۱۷ به بالا۵۰ هزار تومانWAIS-R آزمون هوش وکسلر بزرگسالان۳
۹ سال به بالا۲۵ هزار تومانآزمون هوش ریون سیاه و سفید۴
۱۳- ۳  سال۲۵ هزار تومانآزمون هوش گودیناف۵
۱۸ سال به بالا۱۰۰ هزار تومانMCMIپرسشنامه چندمحوری میلون ۶
۱۶ سال به بالا۷۰ هزار تومانآزمون شخصیت MMPI2 ۷
کودکان و بزرگسالان۲۸ هزار تومانآزمون بندر گشتالت ۸
 بزرگسالان۵۰ هزار توماناجرا و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO PI-R)۹
کودکان۱۸ هزار تومانآزمون های فرافکن نقاشی۱۰
 بزرگسالان۶۰ هزار تومانآزمون های فرافکن ۱۱

 تعیین وقت مشاوره

درپناه حق باشید.