اتاق تحول فکر برتر


به نام خدای بخشنده و مهربان

مشاوره یک ساله اتاق تحول فکر برتر مکتب زندگی با شرایط جدید شروع شد.

هیچ چیز عوض نمی شود

شما باید دیدتان را عوض کنید، رمز کار این است.

بسیارى از کسب و کارها، مشهور هستند و این در حالى است که فکر مى کنند برند هم هستند.

از شهرت تا برند فاصله اى وجود دارد که اگر نتوانید این فاصله را پر کنید، هرگز برند نخواهید شد.

مشترى یابى داراى سه فرآیند مهم است:

حفظ مشتریان کنونى

فراخوانى مشتریان گذشته

شناسایى مشتریان جدید

 

رابطه مستقیم بین سن خریدار و فروشنده وجود دارد. میانگین سنى مشتریانتان را تعیین کنید و فروشنده هایى جذب کنید که هم سن مشتریانتان باشند.

کسب و کار امروز با گذشته تفاوت هاى بسیار زیادى کرده، متاسفانه دنیا عوض شده و ما عوض نشدیم.

پروژه آموزشى و مشاوره اى اتاق تحول فکر برتر

 

محتوى آموزشى

افزایش اعتماد به نفس

غلبه بر خجالت

قاطعانه نه گفتن

مدیریت مدرن و توسعه کسب و کار

مدیریت منابع انسانى از جذب تا وفادارسازى

بازاریابى و فروش

مدیریت زمان

خدمات پس از فروش

بازاریابى تلفنى

مشترى مدارى و کسب رضایت مشترى

ارتباطات غیر کلامى، زبان بدن، ان ال پى، ستاره شناسى و چهره خوانى

فنون مذاکرات موثر

و…

 

برنامه پروژه

٢٠٠ ساعت آموزش

یک سال مشاوره حضورى یا تلفنى

ماهیانه ٢ روز – پنجشنبه و جمعه

پس از گذراندن جلسه اول و در صورت عدم رضایت، کل شهریه پرداختى بازگشت داده می شود.

 

هزینه دوره ۹۰۰۰۰۰ هزار تومان

درپناه حق باشید.